další resortní organizace
Správa KRNAP
    Horolezecká pravidla
  1. Lezení na ledopádu bude povoleno, pouze pokud bude v dané lokalitě minimálně 30centimetrová vrstva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu. Podmínka je zde uvedena z toho důvodu, aby výstupem po ledu a každodenním sdružováním lidí nedocházelo k poškození skalního povrchu a vegetace pod skalou. Sníh a led totiž plní jistou ochrannou funkci vegetace a bylo by žádoucí, aby tu v létě nebyla vydupaná místa jako na hřišti. Horolezecká činnost v tomto případě bude pozastavena do doby, než se podmínky změní – informace bude uvedena v terénu (formou tabule) a této internetové stránce.
  2. Provozování horolezecké činnosti je možné od 8 do 17 hodin.
  3. Horolezectví na ledopádech na vyhrazeném skalním útvaru mohou provozovat pouze osoby, které se předem zaregistrovaly v rezervačním systému Správy KRNAP. Na každý den systém zaregistruje nejvýše 16 osob.
  4. Na skále je povoleno pouze lezení na vodním ledu. Nelze využívat oblast pro drytooling, tj. výstup se zimním horolezeckým vybavením (cepíny a mačkami) po holé skále bez ledu, popř. k mixovému lezení (lezení se zimním horolezeckým vybavením na terénu, kde se střídá led a skála).
  5. Do ledu nebudou vysekávány stupy, chyty nebo schody a oblast ledopádu nebude nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu. Uživatelé jsou povinni skalní útvar využívat pouze šetrným způsobem (výstup vykonat bez odsekávání velkých kusů ledu) v rámci obecných pravidel horolezecké etiky. To znamená chovat se k ledu šetrně, aby si po mně mohl zalézt i někdo další.
  6. Na skalní útvar nebude umísťován žádný fixní vratný bod (tj. technické zařízení, které se pomocí vrtu natrvalo umístí do tělesa skály a uživatelem je používáno ke slanění a jištění). K vybudování jednorázového vratného bodu budou uživatelé používat stromy, které mají v průměru více než 15 cm, zmrzlé kmeny, pařezy aj., jež se nacházejí nad horní hranou skály, a to pouze šetrným způsobem – za použití textilních smyček. Stromy ani jejich větve nebudou nijak upravovány.
  7. Dosažení jednorázového vratného bodu je možné 1. zespodu horolezeckým způsobem (vyvedením cesty prvolezcem) anebo 2. obejitím skály po trase z pravé strany skály (z pohledu proti skále, viz nákres dole) vyznačené barevnými fáborky a zřízením horního jištění. Upozorňujeme však, že terén při obcházení skály je obtížný a za určitých klimatických podmínek může být i značně nebezpečný, proto je mnohem bezpečnější „cestu vytáhnout“ prvolezcem. Nepřipouští se žádný jiný způsob přístupu ke skalnímu útvaru (např. příjezd na lyžích seshora). Přístupová cesta k vratnému bodu nesmí být za účelem snadnějšího přístupu technicky upravována a musí být zachován její původní přírodní charakter.
Mapa - vratný bod
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2024 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz