další resortní organizace
Správa KRNAP
    A co na skalách roste?
Z botanického pohledu nejsou sice žulové skály v Labském dole nejbohatší, ale i přesto tam lze nalézt hodnotná stanoviště s řadou zajímavých druhů a společenstev, které formovala jak samotná nadmořská výška a drsné klimatické podmínky, tak i dlouhý geologicko-historický vývoj. Zvláště bohaté jsou lokality na podmáčených místech skal, ideálně v kombinaci s úživnějším horninovým výchozem, kde se ve štěrbinách nebo na rovinatějších stupních vyskytuje např. růžovofialová prvosenka nejmenší, modrý kropenáč vytrvalý, trsy pažitky pobřežní horské či rašelinné druhy jako suchopýr trsnatý, suchopýr alpský a porosty barevného rašeliníku. Místy lze dále nalézt rosnatku okrouhlolistou, nenápadnou ostřici plstnatoplodou nebo ostřici pochvatou. Naopak sušší štěrbiny na hranách skal a v koutech osídluje nenápadná, ale vzácná, sivězelená lipnice plihá nebo zástupci obtížně určovatelného taxonu jestřábníků.
Mnohem více jsou na skalách zastoupeny lišejníky. Ti, ač často tvoří nenápadné šedavé nebo zelené povlaky, v sobě skrývají zástupce často i několika desítek druhů. Zástupci lišejníků jsou suchomilní i vodní – rostou na kamenech, po nichž teče většinu roku voda, řada z nich je navíc těsně navázaná na horské prostředí. V posledních letech se podařilo potvrdit několik druhů, jejichž výskyt byl z Krkonoš udáván naposledy začátkem minulého století, jako např. Gyalidea diaphana. Také byl zaznamenán nález pěti nových druhů, jejichž výskyt doposud nebyl v České republice znám (např. Pyrenopsis picina). Velmi zajímavý je také nález druhu Pilophorus strumaticus, který byl v Evropě doposud známý pouze ze Skandinávie a Velké Británie – je totiž vázán na silně oceánické klima a jeho výskyt v Krkonoších ukazuje na zdejší unikátní klimatické podmínky.
A podíváme-li se do třetice na jedny z nejmenších zástupců organismů – na sinice a řasy – byl zde, kromě běžných taxonů, objeven i jeden druh z rodu Iyengariella, který byl jednak poprvé nalezen v ČR, ale vzhledem k neobvyklým znakům je dále zkoumán, zda se nejedná o zatím nepopsaný druh. Dále byl nalezen např. Chroococcus montanus – první nález v ČR po více než sto letech a řada zajímavých morfotypů několika běžnějších druhů (morfotyp = charakteristická forma určitého druhu organismu, který se odlišuje od jiných forem tohoto druhu morfologickou čili tvarovou odlišností). Za červené nárosty, patrné i pouhým okem, které se tvoří na mokrých kamenech, může, alespoň v Labském dole, sinice Gloeocapsa sanguinea. Pro hlubší zájemce odkazujeme na tyto články: http://opera.krnap.cz/_pdf/48/045-068HALDA.pdf a http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=12336&Itemid=39
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2024 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz