další resortní organizace
Správa KRNAP
    O oblasti
Lezeckou oblast tvoří skála, cca 20 m vysoká, nacházející se v Labském dole mimo cestu na pravém břehu řeky Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit (modrá značka vedoucí ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu). Tu pokrývá ledopád o mocnosti několika cm až desítek cm. Jelikož se od 1. 7. 2020 ledopád nachází v klidovém území KRNAP (nová zonace viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-257) a místo je navíc vyžíváno pouze několik měsíců v zimě, není zájmem o jakékoli násilné upravování přístupu nebo prostoru pod ledopádem. Na občasné dotazy odpovídáme, že žádná hospoda ani chata se u ledopádu opravdu nenachází.
Mapa Mapa

Obtížnost

WI (Water Ice) je stupnice, který je více zaměřená na lezení po ledových útvarech a zamrzlých vodopádech, často i mimo vysokohorské prostředí. Vlastní stupně WI vyjadřují obtížnost lezení v ledu, u vyšších stupňů se pro jemnější členění používá znamének plus (+) a mínus (-).
Obtížnost ledopádu u Buď fit je WI3–WI4
Co to znamená?
WI3: Led je ve sklonu 70–80 ° a je kompaktní. Strmé pasáže jsou střídány s místy pro odpočinek, kde je dobrá možnost pro založení jištění.
WI4: Konstantní sklon ledu je 80 °, rampouchy jsou malé.

Ledopád je jen pro zkušené! Úplní začátečníci by zde měli lézt pouze se zkušeným partnerem, horolezeckým instruktorem nebo horským vůdcem.

Přístup

Nepoužijete-li autobus, nechte auto na některém parkovišti ve Špindlerově Mlýně. Od informačního střediska Správy KRNAP, kde si vyzvednete povolení, se vydáte přes most přes Labe do Labského dolu a budete pokračovat po cestě Buď fit (modrá značka) cca 4 km ve směru na Labskou boudu. Cestu tvoří upravovaná běžecká trať, proto prosím, použijte k přesunu lyže nebo sněžnice. Půjdete-li přesto pěšky, jděte po kraji upravované cesty a neničte stopu. Na konci upravovaného úseku je nutné překonat říčku Labe. K tomuto účelu lze na vlastní zodpovědnost použít natažené ocelové lano. Ke skále pak vede rozvolněným lesním porostem (cca 200 m) neupravená přístupová pěšina. V terénu je označena barevnými fábory, ale může se stát, že za určité souhry klimatických faktorů bude orientace obtížnější. Držte se na přístupové pěšině a nevyšlapávejte nové stezky.
Mapa

Lezecký sektor a plocha pod skalou

Plocha lezeckého sektoru se liší podle aktuální mocnosti ledu. Nezalesněná plocha pod skalou slouží ke sdružování a odkládání materiálu – bývá vyznačena barevnými fábory. Zdržujte se prosím uvnitř tohoto sektoru, nehlučte, nepoškozujte dřeviny, nenechávejte tam odpadky ani nedopalky od cigaret! Na toaletu pokud možno choďte dříve, než překročíte Labe.

Ledopád
Foto: Lukáš Neklan

Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2024 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz