další resortní organizace
Správa KRNAP
    Rezervace
Seznam volných míst

Doporučujeme těsně před výběrem počtu míst obnovit stránku například stiskem klávesy F5.

Seznam volných, obsazených míst a možnost rezervace
datum volných obsazených rezervace
Pátek 24.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 25.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Neděle 26.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 27.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úterý 28.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Středa 29.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 30.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pátek 31.03.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 01.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Neděle 02.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 03.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úterý 04.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Středa 05.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 06.04.2023 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úprava nebo rušení rezervace
Email: Heslo:
Jak funguje rezervační sytém na ledopády?

Registrace slouží k rezervaci místa pro vybraný den, je bezplatná a nepřenosná na jiné osoby. Registraci lze provést již 14 dní dopředu od právě aktuálního data. Během této doby se lze zaregistrovat registraci změnit nebo či zrušit. Maximální počet zaregistrovaných osob na den je šestnáct. Registrace nezajišťuje nárok na lezecký prostor, při větším množství lidí se horolezci mezi sebou musejí domluvit.

Zájemci se registrují elektronicky na této stránce, kde jsou v tabulce uvedeny informace o aktuálním stavu registrace (konkrétní dny s počtem volných a obsazených míst). Zaregistrovat se můžete uvedením svého jména, příjmení, data narození, místa narození a elektronické adresy. U osob mladších 15 let uveďte jméno, příjmení a datum narození zodpovídající zletilé osoby (té zletilé osoby, která se s dotyčnou osobou mladší 15 let registruje, anebo je již na daný den registrována). Přihlášené a registrované osoby ihned obdrží na sdělenou elektronickou adresu automatickou odpověď o přijetí registrace a heslo, pomocí kterého mohou vstupovat do registračního systému a svou registraci upravovat (např. přepsat na jinou osobu) či zrušit. Identifikační údaje přihlášených osob budou použity pouze pro vnitřní potřebu Správy KRNAP (statistické zpracovávání návštěvnosti lokality).
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2023 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz