další resortní organizace
Správa KRNAP
    Rezervace
Seznam volných míst

Doporučujeme těsně před výběrem počtu míst obnovit stránku například stiskem klávesy F5.

Seznam volných, obsazených míst a možnost rezervace
datum volných obsazených rezervace
Úterý 26.03.2019 16 0
Středa 27.03.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 28.03.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pátek 29.03.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 30.03.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Neděle 31.03.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 01.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úterý 02.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Středa 03.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 04.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pátek 05.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 06.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Neděle 07.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 08.04.2019 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úprava nebo rušení rezervace
Email: Heslo:
Jak funguje rezervační sytém na ledopády?

Registrace slouží k rezervaci místa pro vybraný den, je bezplatná a nepřenosná na jiné osoby. Registraci lze provést již 14 dní dopředu od právě aktuálního data. Během této doby se lze zaregistrovat registraci změnit nebo či zrušit. Maximální počet zaregistrovaných osob na den je šestnáct. Registrace nezajišťuje nárok na lezecký prostor, při větším množství lidí se horolezci mezi sebou musejí domluvit.

Zájemci se registrují elektronicky na této stránce, kde jsou v tabulce uvedeny informace o aktuálním stavu registrace (konkrétní dny s počtem volných a obsazených míst). Zaregistrovat se můžete uvedením svého jména, příjmení, data narození, místa narození a elektronické adresy. U osob mladších 15 let uveďte jméno, příjmení a datum narození zodpovídající zletilé osoby (té zletilé osoby, která se s dotyčnou osobou mladší 15 let registruje, anebo je již na daný den registrována). Přihlášené a registrované osoby ihned obdrží na sdělenou elektronickou adresu automatickou odpověď o přijetí registrace a heslo, pomocí kterého mohou vstupovat do registračního systému a svou registraci upravovat (např. přepsat na jinou osobu) či zrušit. Identifikační údaje přihlášených osob budou použity pouze pro vnitřní potřebu Správy KRNAP (statistické zpracovávání návštěvnosti lokality).
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2019 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz