další resortní organizace
Správa KRNAP
    Rezervace
Seznam volných míst

Doporučujeme těsně před výběrem počtu míst obnovit stránku například stiskem klávesy F5.

Seznam volných, obsazených míst a možnost rezervace
datum volných obsazených rezervace
Neděle 27.09.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 28.09.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úterý 29.09.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Středa 30.09.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 01.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pátek 02.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 03.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Neděle 04.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pondělí 05.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úterý 06.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Středa 07.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Čtvrtek 08.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Pátek 09.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Sobota 10.10.2020 Nejsou splněny podmínky dané rozhodnutím Správy KRNAP
Úprava nebo rušení rezervace
Email: Heslo:
Jak funguje rezervační sytém na ledopády?

Registrace slouží k rezervaci místa pro vybraný den, je bezplatná a nepřenosná na jiné osoby. Registraci lze provést již 14 dní dopředu od právě aktuálního data. Během této doby se lze zaregistrovat registraci změnit nebo či zrušit. Maximální počet zaregistrovaných osob na den je šestnáct. Registrace nezajišťuje nárok na lezecký prostor, při větším množství lidí se horolezci mezi sebou musejí domluvit.

Zájemci se registrují elektronicky na této stránce, kde jsou v tabulce uvedeny informace o aktuálním stavu registrace (konkrétní dny s počtem volných a obsazených míst). Zaregistrovat se můžete uvedením svého jména, příjmení, data narození, místa narození a elektronické adresy. U osob mladších 15 let uveďte jméno, příjmení a datum narození zodpovídající zletilé osoby (té zletilé osoby, která se s dotyčnou osobou mladší 15 let registruje, anebo je již na daný den registrována). Přihlášené a registrované osoby ihned obdrží na sdělenou elektronickou adresu automatickou odpověď o přijetí registrace a heslo, pomocí kterého mohou vstupovat do registračního systému a svou registraci upravovat (např. přepsat na jinou osobu) či zrušit. Identifikační údaje přihlášených osob budou použity pouze pro vnitřní potřebu Správy KRNAP (statistické zpracovávání návštěvnosti lokality).
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2020 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz